Arbanasi - përkujtojmë themelimin e tij
Shënojmë 280-vjetorin e shpërnguljes së shestanasve. Ata zunë vend në rrethin e Zadrës, krijuan vendbanimin Arbanasi. Revista e tyre FEJA/VJERA, sjell shkrime interesante. Ata gjithmonë përmalloheshin për vendin e të parëve (shih: Ni cop te zembres jem); kangët e tyre vërtetojnë që edhe shestanasit kanë qenë luftarë të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut. 

 

 

Ni cop te zembres jem

Atje pe ka kan art plečet jon
Atje ku po flejn ešnjet pe te plečet te plečnjet jon
N'tje išt vendi i atunve
Ne'tje jan ele mendimet jem
Atje ko jet ni cop te zembres jem
Ni cop
Ni cop e plot me lot 
Me lot ele sot 
E per ta po štupen zembra jem
Per ta po plasen
Per ta jan syt plot me lot*
Pet ta po kjojn po vrijojn e sot
O zembr, zembr jem e plaset
Leze zjarmin, 
Buše, mbušma parzmet
Parzmet jem te šprazum
O zembr, zembra jem e plaset
Pe ka lotetet 
ele po vrijojn 
ele sot e kt dit
Mbuše, mbušma parzmet
Parzmet jem te šprazut 
per mos me ele me kjo
As lotet eštu rand mi mbo
Atje ko jet ni cop te zembres jem

Shënimet në Revistë: Današnji govorni arbanaški
Komad srca mog

Tamo odakle su došli preci naši
Tamo gdje spavaju kosti preci naših 
predaka 
Tamo je mjesto njihovo
Tamo su još i misli moje
Tamo je ostao komad srca mog
Jedan komad
Komad suzama napojen
suzama i danas
I zato tuče srce moje
Zato puca
Zato su oči pune suza
Zato plaču i vriju one i danas
O srce, srce moje lomno
Zapali vatru
Puni i ispuni grudi 
grudi moje prazne 
O srce, srce moje lomno 
odakle suze 
još teku
i danas
Puni i ispuni grudi 
grudi moje prazne 
da više plača ne bude 
ni da suze tako teške ne nosim 
Tamo je ostao komad srca mog

 

Atje larg 
Atje larg ne fuš te molit
Ku po kan dek djelm te ri
Ej te ri, te ri, te ri, te Skenderbeu
Atje larg ku po kalben djelm te ri
Nana kjojet per šupnies mikešave soj
Per bič čiš i ka bir ne luft
Ej te ri, te ri, te ri, te Skenderbeu
Ej te ri, te ri, te ri, te Skenderbeu